Mitä löydät näiltä sivuilta

Tietoa zoonoosien, niiden aiheuttajien, ruokamyrkytysepidemioitten ja mikrobilääkeresistenssin esiintyvyydestä Suomessa on tähän asti ollut saatavilla THL:n ”Tartuntataudit Suomessa”, Eviran ”Eläintaudit Suomessa”, ”Ruokamyrkytykset Suomessa”, ”Finres-Vet” ja ”Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset” julkaisuista, sekä EFSAn kokoamista Suomen maaraportista ja EU-vuosiyhteenvedosta. Kokonaiskuvan luominen seurannasta on ollut siten melko haasteellista. Asian helpottamiseksi edellä mainituissa julkaisuissa oleva tieto on nyt koottu yhteen näille sivuille.

Lue lisää

Zoonoosit

Tauteja, joiden aiheuttajat voivat siirtyä eläimistä ihmisiin ja päinvastoin kutsutaan zoonooseiksi. Zoonoosien aiheuttajiin kuuluu bakteereita, viruksia, loisia ja sieniä.

Zoonoosit voivat tarttua suoraan tai välillisesti eläimen ja ihmisen välillä. Välillinen tartunta voi tapahtua esimerkiksi elintarvikkeiden, veden tai hyönteisten välityksellä.

Lue lisää

Ruokamyrkytykset

Ruokamyrkytyksellä tarkoitetaan ruuan tai talousveden nauttimisen välityksellä saatua tarttuvaa tautia tai myrkytystä.

Ruokamyrkytysepidemialla tarkoitetaan tapausta, jossa vähintään kaksi henkilöä on saanut oireiltaan samanlaatuisen sairauden nautittuaan samaa alkuperää olevaa ruokaa tai talousvettä, ja missä epidemiologisesti kyseinen ruoka tai vesi voidaan todeta sairauden lähteeksi.

Lue lisää

Mikrobilääkeresistenssi

Mikrobilääkkeitä käytetään erityisesti bakteereiden aiheuttamien tulehdusten hoitoon sekä ihmisillä että eläimillä. Näiden lääkkeiden harkittuunkin käyttöön liittyy aina riski taudinaiheuttajien muuntumisesta vastustuskykyisiksi. Riskit moninkertaistuvat hallitsemattoman käytön, kuten tarpeettomien hoitokuurien yhteydessä tai tartuntojen ennaltaehkäisyssä. Kasvava ongelma ovat samanaikaisesti monille eri lääkkeille vastustuskykyiset taudinaiheuttajat

Lue lisää